"Waarom moeilijk doen als het samen kan"

 

 

Oudergesprekken


Speltherapie is een tijdelijke ‘zijweg’ waarna het kind zich vervolgens zelfstandig verder kan ontplooien. Hierna gaat het kind zelf verder samen met zijn ouders. Hierin is het belangrijk dat ouders betrokken worden bij het therapieproces van hun kind. Hierin zoekt de speltherapeut samen naar nieuwe wegen, zodat het kind thuis ook de ondersteuning en begeleiding krijgt die nodig is voor zijn ontwikkeling. Een goed contact, bespreken van ervaringen en mee durven veranderen heeft een positieve invloed op het veranderingsproces van het kind. Daarom vinden er regelmatig oudergesprekken plaats, zodat ouders ook op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en veranderingen binnen de speltherapie. Samen kijken we hoe we de aanpak van het kind thuis, op school en in de speltherapie op elkaar kunnen afstemmen. Over de inhoud van de spelsessies geeft de speltherapeut alleen informatie wanneer het kind daar zelf toestemming voor geeft en als het gaat om informatie die gedeeld moet worden. Hierover zal de speltherapeut eerst in gesprek gaan met het kind zelf.

 

 

Gescheiden ouders


Wanneer ouders gescheiden zijn is het van belang om beide ouders bij de speltherapie te betrekken. Het is belangrijk dat het kind het gevoel heeft dat het van beide ouders toestemming heeft om naar speltherapie te komen en dat het vrij mag praten en spelen over gebeurtenissen die hem bezighouden.

 

 

Contact met de leerkrachtSoms kan het zinvol zijn om een gesprek te voeren met de leerkracht of andere direct betrokkenen van het kind. Het observeren op school behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard gebeurt dit pas na overleg en met toestemming van ouders.