"Zeg wat je doet en doe wat je zegt"

 

 

Aanmelding


Om je kind aan te melden voor speltherapie kan je de deze link klikken en nemen we contact met je op om verder af te stemmen.

 

Intakegesprek


Tijdens het intakegesprek bespreken we de reden van aanmelding en de zorgen, aan de hand van het levensverhaal van het kind. Als ouder ben je een belangrijke bron van informatie, omdat je het kind dagelijks meemaakt. Tijdens het intake gesprek is het wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn. 

 


Na het intakegesprek volgt een observatieperiode van een aantal sessies. Deze is bedoeld om meer zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de belevingswereld en de manier van spelen van het kind. Hierna volgt een oudergesprek met beide ouders waarin we de bevindingen bespreken en de hulpvraag opnieuw bekijken. Hierbij nemen we de gemaakte doelen en de werkwijze van de speltherapie door, stellen een behandelplan op en plannen vervolgsessies. De doelen kunnen gedurende de speltherapie aangepast worden.

 

Spelsessies


Wekelijks komt het kind op een vaste dag en een vast tijdstip naar de spelkamer. Een sessie duurt 45 minuten. Voor het kind is het belangrijk dat er zoveel mogelijk voorspelbaarheid en continuïteit is. Het aantal sessies is afhankelijk van de problematiek en het tempo van het kind, waarbij rekening gehouden dient te worden met minimaal 20 spelsessies. Hier komen de oudergesprekken nog bij die plaats vinden rond de 6 weken in overleg met ouders.