Blink is boos is een boek over Blink die naar speltherapie gaat.  Je kunt het boek van de Groentjes downloaden door op de blauwe link hieronder te klikken. Het boek verteld het verhaal van Blink in een verhaal met plaatjes voor kinderen en hun ouders die meer willen weten over speltherapie. Naast het verhaal voor kinderen staat er ook informatie in voor ouders.

https://wijswoerden.nl/de-familie-groentje/

 

 

Spel is de taal van het kind


Speltherapie is een laagdrempelige vorm van therapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar, waarbij spel wordt gebruikt om een kind te begrijpen en op eigen kracht weer vooruit te helpen. Ook jongeren en jong volwassenen die problemen ervaren met het (verbaal) uiten van gevoelens en emoties en mensen met een verstandelijke beperking kunnen baat hebben bij speltherapie.

Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Zonder erover te hoeven praten kan een kind in zijn spel laten zien wat hem bezighoudt.

 

Op eigen kracht verder 


Speltherapie sluit aan bij de interesses en de belevingswereld van het kind. Het geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Als speltherapeut bied je kinderen de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en help je ze om nieuwe inzichten te geven op emotioneel en of verstandelijk niveau.

Oplossingen die spelend worden gevonden, neemt het kind mee naar het echte leven. Je gaat uit van de kracht van het kind en gebruikt deze om hem weer op weg te helpen. Als het kind genoeg (zelf)vertrouwen heeft om op eigen kracht verder te kunnen, nemen we afscheid.