"Je hoeft het niet alleen te doen"

 

 

Speltherapie wordt door veel zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed. Het is raadzaam om vooraf te informeren naar de polisvoorwaarden bij de zorgverzekeraar om zekerheid te hebben over de vergoedingen. Ik kijk graag mee met wat voor jullie de opties zijn om de therapie vergoed te krijgen.


Hier worden de verschillende zorgverzekeringen met elkaar vergeleken als het gaat om de vergoedingen van speltherapie. Een verwijsbrief van je huisarts in niet nodig voor de zorgverzekeraar.

De volgende codes zijn van belang als je vergoeding aanvraagt bij je zorgverzekering:

FVB / NVVS Opgenomen in het Register vaktherapie onder nummer: 109867
AGB code praktijk: 90066473
AGB code speltherapeute: 90107281

RBCZ code: 190544 R

KvK nummer: 75122405


Via de belastingdienst zijn de gemaakte therapiekosten (zorgkosten) die niet vergoed worden mogelijk aftrekbaar.  Het is raadzaam om te  informeren bij de belastingdienst of de gemaakte kosten fiscaal aftrekbaar zijn. Kosten voor kinder- en jeugdtherapie kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post Bijzondere Ziektekosten voor zover niet vergoed door de zorgverzekeraar of andere instantie.


Aanvragen van Jeugdhulp kan via de toegang van de gemeente. Dit is nodig voordat er een PGB aangevraagd kan worden. Kijk op de kaart voor de inlooppunten in de buurt.


PGB, persoonsgebonden budget kan aangevraagd worden als het kind een indicatie heeft voor Jeugdhulp. 


Handleiding PGB Aanvragen Gemeente Tilburg
PDF – 42,2 KB 586 downloads

In deze handleiding staan tips om het proces rondom de aanvraag van een PGB budget soepel te laten verlopen.


Het kan zijn dat een kind in aanmerking komt voor bijzondere bijstand via de gemeente Tilburg.


Er is een Schadefonds Geweldsmisdrijven voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Fonds Slachtofferhulp kan helpen bij de aanvraag.