"Als het samen even niet meer lukt"

 

 

Klachtenregeling


Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Voor klachtrecht conform de WKKGZ ben ik aangesloten bij Stichting Zorggeschil en Quasir.

 

Klachtenfunctionaris


Het kan voorkomen dat je als cliënt een klacht hebt over de geboden zorg. De voorkeur gaat er naar uit om deze klacht rechtstreeks met de behandelend speltherapeut te bespreken. Mocht dat om welke reden dan ook niet werken, dan kunnen cliënten gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Geschilleninstantie


Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet en het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien is er de mogelijkheid indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil in te schakelen. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 01-09-2019  is de Vlinder Speltherapie bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie kun je vinden via de website van Zorggeschil.

 

Contact


Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van de Vlinder Speltherapie zal gelden is te vinden via de website van Quasir. De geschillenregeling van Zorggeschil zal in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.