"Zeg wat je doet en doe wat je zegt"

 

 

Om als Speltherapeut mijn vak goed uit te kunnen oefenen ben ik aangesloten bij de volgende verenigingen en registers. 


Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van haar leden en informatie geeft aan hulpvragers.


In het Register Vaktherapie zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.


FVB staat voor Federatie Vaktherapeutische Beroepen en is een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen.


RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.


Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.


Ik voldoe aan de eisen die worden gesteld door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) door mijn aanmelding bij Stichting Zorggeschil en Quasir.